08.12.2017

Pressemeddelelse: Fred i Jerusalem er afgørende for bevaring af verdensfreden

Den amerikanske præsident Donald Trumps erklæring, om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, er endnu en uansvarlig ytring i rækken af mange. Denne fuldkommen meningsløse beslutning truffet af Trump har endnu engang sat en kæp i hjulet for fredsprocessen i Mellemøsten.

Jerusalem, fredens hellige by, er lige vigtig for både jøder, kristne og muslimer og må under ingen omstændigheder udnyttes som et redskab i amerikansk og israelsk indenrigspolitik – hvilke anses for udelukkende baseret på få personers partiskhed og ideologier.

Trumps selverklærede dommerskab udhuler og forhindrer igangværende forhandlinger om en tostatsløsning. Som følge af egen ideologiske tilgang til regionens politiske udvikling udgør Trumps beslutninger ikke blot en trussel for fred i regionen, men ligeledes for den globale fred. Indledelsen af en ny krig er det sidste, der er behov for i en i forvejen skrøbelig region. Af denne grund bør udsagn og reaktioner fra opinionsledere, religiøse ledere og politikere, der advarer imod krigsscenarier, tages alvorligt.

Muslimske lande i regionen og mellemøstlige lande generelt samt besindige stater i EU, USA og FN er nødt til at foretage aktiv og ansvarsfuld handling i forhold til at mægle omkring Palæstina. Besættelsen af ​​palæstinensisk jord og bestræbelserne på at fordrive palæstinensere fra deres hjemland er en klar overtrædelse af international lov og menneskerettigheder.

Som en aktør udstyret med atomvåben og andet krigsinventar, foretager Israel kontinuerlige krænkelser af den internationale menneskerettighedskonvention og begår direkte krigsforbrydelser mod den sårbare civile befolkning i Palæstina. Mange menneskerettighedsorganisationer, frivillige, uafhængige journalister og observatører har dokumenteret sådanne forbrydelser, men disse sager bliver ofte ej hørt eller bragt frem i lyset. Samvittighedsfulde israelere og religiøse jøder udtrykker også stærk kritik af den israelske regerings og hærs umenneskelige handlinger.

Vi opfordrer enhver regering til at tage afstand fra Trumps forkerte tilgang. Jerusalem er en hellig by, ikke kun for jøder, men også for kristne og muslimer.

Vi opfordrer enhver regering og ethvert lokalsamfund til at respektere den internationale lov for opretholdelse af verdensfreden, menneskelig værdighed, respekt for menneskerettighederne og til støtte for modstandere af præsident Trumps uacceptable beslutning, som er en klar overtrædelse af den internationale lov. Vi må ej forglemme, at besindige strategiske beslutninger vil medvirke til at forhindre yderligere eskalering af spændinger i regionen.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at enhver reaktion og protest skal og bør være fredelig. Vi må afstå fra at reagere uhensigtsmæssigt på yderligere provokationer. Jerusalem må og skal stå for fred!

Med venlig hilsen

Zafer Sırakaya

Formand