13.12.2017

Pressemeddelelse: Fordømmelse af smædekampagnen i Tyskland

UETD fordømmer på det kraftigste tv-udsendelsen i showet Frontal 21 på den statslige tv-kanal ZDF og avisrapporterne fra “Stuttgarter Nachrichten”.

Unionen for Europæiske Tyrkiske Demokrater (UETD) er en organisation, der har forpligtet sig til at fremme tyrkernes politiske, sociale og kulturelle engagement i Europa. Her er det sociale interesser og det tyrkiske folks fremmende deltagelse i de europæiske samfund, som søges tilvejebragt. Organisationen vedkender sig klart og uforbeholdent “den liberale, demokratiske og grundlæggende orden” af gældende ret. UETD er en civil organisation, en demokratisk organisation, der har et højt omdømme – ikke blot i det tyrkiske samfund, men i hele Europa. Den er en af de vigtigste stemmer for den tyrkiske del i samfundet.

I gårsdagens tv-udsendelse (Frontal 21 ZDF) blev der distribueret uretmæssigt indhold om UETD, som på ingen måde reflekterer sandheden og som betragtes som injurierende. Vi anser denne udsendelse for at være en del af en målrettet hetz imod UETD, og som et forsøg på at forhindre kritiske stemmer i den tyrkiske del af samfundet i at komme til orde. Medierapporterne nævner utvivlsomt UETD, dog uden nogen form for substantielle dokumentationer. Vi sætter vores lid til at retsstatsprincippet i Tyskland respekteres og er overbeviste om, at denne smædekampagne ikke vil blive gentaget i offentligheden.

Retsforanstaltninger mod initiativtagerne til disse injurierende rapporter vil blive indledt inden for den nærmeste fremtid.

UETD bestyrelse