[:da]

Organisatorisk Identitet

Vores vision

Fællesskab og samhørighed

At dansk-tyrkerne knyttes sammen omkring en folkelig bevidsthed, fællesskab og samhørighed.

Indflydelse og anerkendelse

At stå i spidsen for styrkelse af folkets indflydelse i samfundet og agere som den vigtigste repræsentant/ordfører for dansk-tyrkerne.

Gensidig respekt og venskab

At styrke venskabet mellem begge lande og højne det kulturelle, politiske og sociale samarbejde.

Vores mission

Fællesskab og samhørighed

At arbejde for at skabe et fællesskab og samhørighed omkring en folkelige bevidsthed blandt dansk-tyrkerne.

Indflydelse og anerkendelse

 • At arbejde for at dansk-tyrkere opnår indflydelse indenfor folkelig områder og bliver en naturlig del af samfundet.
 • At motivere dansk-tyrkere til, at engagere sig indenfor det politiske, økonomiske og sociale område, uden at give afkald på deres oprindelige identitet og værdier.
 • At forsyne den danske offentlighed med faktuelle oplysninger omkring Tyrkiet og modarbejde smedekampagner mv.

Gensidig respekt og venskab

 • At støtte udbredelsen af deltagelse i den demokratiske proces og styrke Danmarks image som et multikulturelt og fredeligt land.
 • At finde løsninger på dansk-tyrkeres udfordringer i Danmark såvel som i Tyrkiet.
 • At fungere som brobygger mellem det danske samfund og herboende tyrkere, at knytte og forstærke båndene mellem disse grupper.
[:tr]

Kurumsal Kimlik

Vizyonumuz

Birlik ve beraberlik 

Danimarkalı Türklerin kenetlenerek milli şuur bilincinde, birlik ve beraberlik içinde olması. 

Etkililik ve muhatap olmak 

İnsanlarımızın etkili bir güç haline gelmesi ve bu güce öncülük ederek Danimarka kamuoyunda Danimarkalı Türkler adına en önemli muhatap haline gelinmesi. 

Karşılıklı saygınlık ve dostluk 

Türkiye-Danimarka dostluğunun güçlenmesi ve iki ülke arasındaki kültürel, siyasi ve toplumsal iş birliğinin en üst düzeye taşınması. 

Misyonumuz

Birlik ve beraberlik 

Danimarka’daki Türk toplumunun milli şuur bilinci etrafında birlik ve beraberlik sağlaması için çaba göstermek. 

Etkililik ve muhatap olmak 

 • Danimarkalı Türklerin Danimarka toplumunun asli bir parçası olması için farklı alanlarda etkili olmasını sağlamak.  
 • İnsanlarımızı, kimliklerine ve değerlerine yabancılaşmadan yaşadıkları ülkelerde siyaset, ekonomi ve sosyal alanlarda etkin olmalarını teşvik etmek. 
 • Türkiye ve Danimarkalı Türkler mevzu bahis olduğunda Danimarka kamuoyunda karalama kampanyaları ve algı operasyonlarının önüne geçmek. 

Karşılıklı saygınlık ve dostluk 

 • Demokratik katılımın yaygınlaşmasını destekleyip çok kültürlü, çoğulcu ve barışçıl Danimarka imajının yerleşmesine katkı sunmak. 
 • Danimarkalı Türklerin sorunlarına hem Türkiye’yi hem de Danimarka’yı rahatlatacak çözümler üretmek. 
 • Danimarka toplumu ve Danimarkalı Türklerin arasında oluşan bağları daha ileri noktalara taşımak. Köprü vazifesi görmek. 
[:]