Organisatorisk Identitet

Vores vision

Fællesskab og samhørighed

At dansk-tyrkerne knyttes sammen omkring en folkelig bevidsthed, fællesskab og samhørighed.

Indflydelse og anerkendelse

At stå i spidsen for styrkelse af folkets indflydelse i samfundet og agere som den vigtigste repræsentant/ordfører for dansk-tyrkerne.

Gensidig respekt og venskab

At styrke venskabet mellem begge lande og højne det kulturelle, politiske og sociale samarbejde.

Vores mission

Fællesskab og samhørighed

At arbejde for at skabe et fællesskab og samhørighed omkring en folkelige bevidsthed blandt dansk-tyrkerne.

Indflydelse og anerkendelse

  • At arbejde for at dansk-tyrkere opnår indflydelse indenfor folkelig områder og bliver en naturlig del af samfundet.
  • At motivere dansk-tyrkere til, at engagere sig indenfor det politiske, økonomiske og sociale område, uden at give afkald på deres oprindelige identitet og værdier.
  • At forsyne den danske offentlighed med faktuelle oplysninger omkring Tyrkiet og modarbejde smedekampagner mv.

Gensidig respekt og venskab

  • At støtte udbredelsen af deltagelse i den demokratiske proces og styrke Danmarks image som et multikulturelt og fredeligt land.
  • At finde løsninger på dansk-tyrkeres udfordringer i Danmark såvel som i Tyrkiet.
  • At fungere som brobygger mellem det danske samfund og herboende tyrkere, at knytte og forstærke båndene mellem disse grupper.